Čas hovoriť o revolúcii 5G

Telekomunikačná sieť piatej generácie je spájaná s veľkými očakávaniami.

Len pred pár dňami prešla médiami málo povšimnutá informácia, že slovenská vláda odsúhlasila dokument deklarujúci “odhodlanie posilniť vzájomnú spoluprácu v oblasti 5G sietí” s USA.

Netreba zdôrazňovať, že ide o vážne rozhodnutie. Nie veľa krajín (zatiaľ sedem) v EÚ sa k predmetnej iniciatíve zatiaľ pridalo. Je to krok, ktorý nielen potvrdzuje strategický vzťah s naším spojencom, ale aj predurčuje vylúčenie čínskych dodávateľov.

Kritická infraštruktúra štátu

Problematika nových 5G sietí teda vonkoncom nie je obmedzená na technologické úskalia, prípadné zdravotné aspekty, ale stala sa aj témou geopolitického súperenia, zahraničnej i bezpečnostnej politiky.

Slovensku sa verejná diskusia o 5G sieti tak trochu vyhýbala, možno s výnimkou sociálnych sietí, kde sa šírili hoaxy o zdravotných rizikách, ktoré vraj majú byť spojené s ich prevádzkou.

Telekomunikačná sieť piatej generácie je spájaná s veľkými očakávaniami. Jej zavedenie pravdepodobne zasiahne každé odvetvie ľudskej činnosti. 5G siete sa stanú kritickou infraštruktúrou štátu podobne ako napríklad elektrické rozvody, vodovody, cesty alebo dráhy a letiská.

Ozývajú sa aj predpovede, že celosvetovo umožnia niečo ako ďalšiu priemyselnú revolúciu zasahujúcu každý sektor od poľnohospodárstva, cez zdravotníctvo až po obranu.

Nielen náš smartfón, autá, domácnosti, verejná doprava či fabriky sú čoraz viac riadené počítačovými čipmi a senzormi. Tieto zariadenia dennej potreby sú už dnes poprepájané cez komunikačné siete. A už dnes hovoríme o vysokej závislosti od kyberpriestoru.

Zasiahne do všetkých odvetví

Vďaka až stonásobnej rýchlosti oproti existujúcim komunikačným sieťam 5G umožní masívny rast celého ekosystému tzv. internetu vecí. Je to koncept (väčšinou bezdrôtovej) siete s pripojenými objektmi najrôznejších druhov, ako napríklad chladnička, smartfón, kotol na kúrenie,  kamery, rôzne senzory, čipy, ale napríklad aj autonómne autá.

Nasledujúce desaťročie má byť predovšetkým v znamení rozšírenia 5G siete, počtu pospájaných objektov a používateľov. Možný vplyv tohto procesu ďaleko presahuje úvahy o rýchlosti stiahnutia filmov do nášho osobného počítača.

Predpokladá sa, že bude mať výrazný vplyv na (ne)zamestnanosť vo firmách. Tie sa totiž budú môcť oveľa viac spoľahnúť na nové technológie a robotické prvky. Budú sa môcť ovládať takmer v reálnom čase s využitím umelej inteligencie a minimalizovaním ľudskej práce.

Umožnia tak napríklad operácie na diaľku, bezpečnú prevádzku vysokorýchlostných vlakov, dronov, ale aj už spomínaných samohybných osobných či nákladných áut, autobusov, alebo napríklad kombajnov či iných mechanizmov v poľnohospodárstve.

Rovnako v obrane sa očakáva, že sa otvoria úplne nové možnosti. Digitalizácia, masívne využívanie umelej inteligencie spolu so super rýchlym prenosom úplne nanovo môžu nastaviť parametre obranných spôsobilostí.

Na druhej strane je tu aj predpoklad, že dôjde k vytváraniu nových pracovných miest spojených práve s rozšírením technologických možností. Niečo napovedá nebývalý nárast registrovaných patentov v EÚ, ktoré majú spojitosť s 5G sieťou. Preto viacerí pozorovatelia predpovedajú, že práve 5G sieť a s ňou spojené technologické novinky môžu byť cestou, ktorá vyvedie Európu z postcovidovej recesie.

Sústreďme sa na vysvetlenia

Jednoducho, 5G sieť má potenciál premeniť spoločnosť a spôsob ako v nej fungujeme viac ako doterajšie technológie založené na internetovom pripojení.

Znamená to samozrejme aj potenciálne oveľa väčšie zdroje ohrození – pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. Práve preto bezpečnosť siete a na ňu nadviazaných technológií bude kľúčová.

Aj preto prvé z očakávaných rozhodnutí slovenských štátnych orgánov sa týka zásadného nastavenia: s kým budeme spolupracovať pri budovaní novej kritickej infraštruktúry založenej na 5G, na ktorú sa bude v budúcnosti spoliehať aj naša vláda?

Čínske spoločnosti sú totiž spájané s podozreniami, že hoci sa snažia prezentovať ako súkromné entity, stále spadajú pod kontrolu čínskej vlády a podliehajú zákonu, ktorý čínskym subjektom ukladá povinnosť podieľať sa na špionáži.

Hoci napríklad spoločnosť Huawei navrhla, že dá k dispozícii svoje zdrojové kódy, aby sa mohla podieľať na výstavbe 5G infraštruktúry, zdá sa, že pre štátne orgány mnohých krajín (vrátane Slovenska) to nie je dostatočná záruka.

Napríklad v Česku obdoba našej SIS, ale aj aj tamojší NBÚ, vydali jednoznačné varovania pred “bezpečnostným rizikom” pri spolupráci s čínskymi telekomunikačnými spoločnosťami. Ukazuje sa, že naše úrady idú rovnakým smerom, o čom napokon svedčí aj odsúhlasenie deklarácie slovenskej vlády o spolupráci s USA pri budovaní 5G siete.

Je dôležité, aby sa regulačný rámec, ktorý bude vláda vytvárať, nastavil dobre už na začiatku. A aby bola téma zároveň aj dobre vysvetľovaná. Ak naozaj už dnes rozhodujeme o parametroch zavedenia technológií, ktoré majú ovplyvňovať celé sektory ekonomiky i fungovania vlády v budúcnosti, dôkladná verejná diskusia je nevyhnutnosťou.

Ak štátne orgány podcenia komplexnosť témy, ľahko sa môže stať, že prílišná regulácia, nedostatočný prístup k inovatívnym technológiám, môže z 5G spraviť nočnú moru bezpečnostných expertov a brzdu inovácií. A pri nedostatočnej komunikácii téma 5G pre nemalú časť populácie ostane len matnou obavou zo zdravotných rizík, o ktorých sa dočítali kdesi na facebooku.

https://komentare.sme.sk/c/22513754/cas-hovorit-o-revolucii-5g.html

Martin Fedor