Climate Security in Central Europe: Challenges and Opportunities

Online panelová diskusia organizovaná v rámci projektu ACCESS– Addressing the Challenges of Climate, Defence and Security Nexus, 25.11.2022

V diskusii zameranej na dopady klimatických zmien s vplyvom na bezpečnosť a obranu vystúpili poprední svetoví odborníci na uvedenú tému, ako aj predstavitelia NATO a Ministerstva obrany SR.