Ekonomika prevence

Odborná konferencia organizovaná v spolupráci so Zdravotníckym a Ekonomickým denníkom v Prahe, 2021

Podujatie sa venovalo ekonomickému rozmeru preventívnych opatrení a posúdeniu medzinárodných skúseností v oblasti zdravotníckeho zabezpečenia. Akciu Zdravotníckeho a Ekonomického deníka a ICE svojou účasťou podporili vysokí predstavitelia vlád i príslušných odborných zložiek štátu.