ICE Active: Prevencia pre politikov stále nie je dostatočne atraktívnou témou

Vo štvrtok 22. júla sa v Prahe uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Ekonomika prevence. Hlavný organizátor konferencie, Zdravotnický deník, zvolal na konferenciu medzinárodný panel odborníkov, lekárov i politikov, s cieľom upozorniť na význam preventívnych opatrení pri raste civilizačných chorôb. Spoluorganizátorom konferencie bol slovenský Inštitút pre centrálnu Európu. „V čase globálnej pandémie, ktorá významným spôsobom zasahuje do všetkých oblastí života spoločnosti, sú európska spolupráca a dialóg na tému zdravotníctva dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ uviedla riaditeľka inštitútu Katarína Cséfalvayová.

Na konferencii okrem viacerých špičkových vedcov, lekárov a akademikov vystúpil aj predseda vlády ČR A. Babiš, Minister zdravotníctva ČR A. Vojtěch, minister zdravotníctva SR V. Lengvarský, podpredsedníčka zdravotného výboru NR SR A. Záborská, ako aj bývalý slovenský minister zdravotníctva a súčasný poslanec NR SR R. Raši.

Podľa štatistík sú najväčším zabijakom dnešnej doby práve choroby úzko spojené so súčasným životným štýlom, ktorých nárast významne podporila aj pandémia COVID-19. Kardiovaskulárne, onkologické a duševné ochorenia počas pandémie zaznamenali vzostup takmer vo všetkých krajinách v strednej Európe.

V prípade Českej republiky až 80 % výdavkov na zdravotnícku starostlivosť v roku 2019 išlo na liečbu chorôb, ktorým sa dá predchádzať. Ako uviedol český minister zdravotníctva A. Vojtěch, “každá koruna investovaná do prevencie tak ušetrí mnoho prostriedkov vynaložených na liečbu.” Prevencia napriek tomu pre politikov stále nie je atraktívnou témou, pretože konkrétne výsledky prijatých opatrení sa dostavujú s oneskorením často až jednej generácie, upozorňuje R. Raši.

Podľa predsedu vlády ČR A. Babiša si však význam prevencie a včasnej diagnostiky ochorení stále viac uvedomujú aj vysokí politickí predstavitelia. „Chceme, aby sa nešetrilo na výdavkoch na prevenciu a liečbu závažných ochorení, zvlášť onkologických,“ uviedol na margo diskusií o možnom rozšírení plošných screeningových programov v Českej republike aj o screening karcinómu pľúc.

Účastníci konferencie sa zhodli, že je mimoriadne potrebné neustále hľadať nové prístupy a znižovať riziká škodlivého správania. Ako však upozornila podpredsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR A. Záborská, je potrebné vyvarovať sa tzv. formálnej prevencie, ktorá sa môže stať slepou uličkou v snahe predchádzať nárastu odvrátiteľných úmrtí, a zamerať sa na skutočne účinné preventívne opatrenia.

Minister zdravotníctva V. Lengvarský v tejto súvislosti poukazuje na prenos odborných poznatkov do rozhodovacích procesov. „Problematiku každej ďalšej regulácie látok ovplyvňujúcich zdravie občanov je potrebné uchopiť koherentne v širokom dialógu celého spektra účastníkov,” uzavrel Lengvarský.