Inštitút pre strednú Európu

“Veríme, že je čas prebudiť potenciál, ktorý v sebe stredná Európa má a premeniť ho na produktívne úsilie o spoločné dobro obyvateľov zo všetkých kútov Európy.”

Svet, Európa i Slovensko dnes stoja na prahu vážnych zmien, ktoré ovplyvnia životy nás všetkých. Klimatická zmena, vyčerpanosť ekonomického modelu, meniace sa siločiary v globálnom geopolitickom prostredí, spolu s novými bezpečnostnými hrozbami posúvajú vnímanie bezpečnosti a prosperity do novej dimenzie. Vyžadujú novú úroveň pripravenosti a formovanie postojov nielen od našich vlád, ale celého verejného i súkromného sektora.

Prichádza obdobie, v ktorom uspejú tí, ktorí nástrahy novej doby dokážu premeniť na príležitosti. V ICE sme presvedčení, že ak chce Slovensko v tomto príbehu stáť na strane úspešných, musí byť pripravené nielen na úrovni národných politík, ale koordinovať tieto politiky aj na regionálnej úrovni a aktívne prispievať k ich formovaniu na úrovni Európskej Únie. Veríme, že je čas prebudiť potenciál, ktorý v sebe stredná Európa má a premeniť ho na produktívne úsilie o spoločné dobro obyvateľov zo všetkých kútov Európy.

Tvorba kvalitných verejných politík nesmie byť odtrhnutá od európskeho kontextu, naopak, ten musí byť integrálnou súčasťou rozhodovacieho procesu, spolu s dôkladnou verejnou diskusiou. Poskytujeme preto svoje schopnosti a kapacity na vytvorenie fóra pre diskusiu a tvorbu verejných politík tak, aby zodpovedali požiadavkám a tlakom zmeneného sveta. V našej činnosti sa sústreďujeme predovšetkým na témy, ktoré majú potenciál byť rozhodujúcimi pri formovaní budúcnosti Slovenska i Európy. Našou ambíciou je prepájanie vlastného výskumu s expertízou domácich i zahraničných odborníkov v jednotlivých oblastiach.

Zapojením politikov, expertov, akademikov, médií i zástupcov podnikateľského sektora si sľubujeme vytvoriť silné fórum pre expertnú diskusiu. Chceme napomôcť ku kvalitnému rozhodovaciemu procesu, založenému na faktoch, sektorových analýzach a expertnej diskusii rešpektujúcej širší kontext vzťahov.

Články

Konferencia – Európska azylová politika po Ukrajine

Bratislava, 12.-13.7.2023 Dňa 13. júla sa konala konferencia Európska azylová politika po Ukrajine, ktorú usporiadal Inštitút pre centrálnu Európu …

Ekonomický denník

Praha, 2023 “Predseda Správnej rady ICE Martin Fedor sa zúčastnil na sympóziu Hospodárskeho denníka zameranom na technológie a obrannú straté…

ACRONYM – Advancing Cooperation on Asylum and Migration

1.1.2023 – 31.12.2025   Projekt financovaný v rámci schémy Horizont Európa je zameraný na posilnenie spolupráce medzi ICE, Univerzitou v Liège…

Povedali o nás

Miroslav Lajcak 2014 (11981540724)

“Dnes sa žiadna krajina v Európe nemôže tváriť, že dokáže riešiť problémy samostatne. Každá dôležitá téma na Slovensku, má aj svoj európsky kontext. Verím, že aktivity ICE budú dobrým príspevkom k porozumeniu a jednote Európy. Martina poznám už dlhé roky a viem ako mu záleží, aby Európa bola silná aj z pohľadu bezpečnosti a Slovensko jej stabilnou a spoľahlivou súčasťou.”

Miroslav Lajčák – Osobitný zástupca EÚ pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom, bývalý Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
François Gemenne

“S každý európskym samitom vyzerajúcim v dnešnej dobe ako shakespearovská tragédia, preklenutie priepasti medzi západnou, strednou a východnou Európou sa stáva otázkou prežitia Európskej únie. V tomto neveselom kontexte je zrod ICE vítaný viac ako kedykoľvek predtým. Inštitút prináša presne to, čo súčasné intelektuálne a politické debaty v Európe zúfalo potrebujú: nástroje a materiály na podporu lepšieho porozumenia na celom kontinente.”

François Gemenne – Riaditeľ výskumného centra Hugo na univerzite v Liege a profesor na Inštitúte politických vied v Paríži
Martin-Klus 2020

“Myšlienka, že európske ideály by prevážili nad národnými záujmami, nie je nová. Nárast nacionalizmu a extrémizmu naprieč Európou však ohrozuje základy európskeho projektu s každou jednou kontroverznou témou, ktorá prichádza na spoločný európsky stôl. Práve v tomto kontexte je nesmierne dôležité podporovať centrá. ktoré budú šíriteľmi európskych hodnôt. Bez nich totiž len vyprázdňujeme pole pre nacionalistov a extrémistov.”

Martin Klus – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky