François Gemenne

člen poradného výboru

Dr. François Gemenne, špecialista na environmentálnu geopolitiku a migračné toky, pôsobí ako vedúci vedecký pracovník FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique) na Univerzite v Liége, kde zároveň vedie Výskumné centrum Hugo, vedecké centrum zamerané na výskum interakcií medzi migráciou, klimatickou zmenou a politikou. V súčasnosti je aj riaditeľom Výskumného centra pre obranu a klímu ministerstva obrany Francúzskej republiky. Na rôznych univerzitách prednáša o environmentálnych a migračných politikách, vrátane Sciences Po (Paríž a Grenoble) a na Free University of Brussels, kde je držiteľom Bernheim Chair pre mier a občianstvo.
Vo svojom výskume sa zameriava predovšetkým na otázky manažmentu životného prostredia a migrácie. Je vedúcim autorom a členom Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCCC) a bol zapojený do mnohých medzinárodných výskumných projektov v súvislosti s týmito otázkami. V roku 2015 získal Fulbrightovo štipendium na výskum na Princetonskej univerzite. Predtým pôsobil ako vedecký pracovník na Inštitúte politických vied (Sciences Po) v Paríži ako výkonný riaditeľ výskumného programu Politika Zeme, na Versailleskej univerzite (UVSQ) a v Inštitúte pre trvalo udržateľný rozvoj a medzinárodné vzťahy (IDDRI).
Bol vedeckým poradcom na výstave “Native Land. Stop Eject” nadácie Fondation Cartier pour l’Art Contemporain v Paríži. Radil niekoľkým organizáciám, vrátane Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), Ázijskej rozvojovej banky (ADB), Svetovej banky, Observatória AKT (Skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov) pre migráciu a britskej vláde (Foresight). V roku 2010 mu bola udelená cena ISDT-Wernaers Prize za úspechy v komunikácii vedy pre širokú verejnosť.
Je držiteľom spojeného doktorátu z politických vied na Sciences Po v Paríži a na Univerzite v Liege (Belgicko). Titul Master in Development, Environment and Societies obdržal na University of Louvain a Master of Research in Political Science získal na London School of Economics. V rokoch 2008 až 2010 mu bolo udelené postdoktorandské štipendium Výskumného fondu AXA. Publikoval v rôznych časopisoch vrátane Science and Global Environmental Change, je autorom niekoľkých kníh a je riaditeľom Sustainable Development series vo vydavateľstve Presses de Sciences Po.