Martin Fedor

predseda Správnej rady

Presvedčený zástanca nutnosti užšej európskej spolupráce, nielen v oblasti bezpečnosti a obrany. Obhajca silných väzieb so spojencami spoza Atlantiku. Ako podporovateľ efektívneho fungovania štátu presadzuje aj spoluprácu medzi bezpečnostnými zložkami.
Počas svojho aktívneho verejného (politického) života podporoval reformy v oblasti usporiadania vzťahov v polícii, jej väčšiu nezávislosť, ale aj nový systém kontroly jej výkonu. Rovnako sa angažoval za posilnenie práv občanov v ochrane pred odpočúvaním. V parlamente zastával m.i. post predsedu Výboru pre obranu a bezpečnosť ako aj predsedu Osobitného kontrolného výboru na kontrolu vojenského spravodajstva.
Bol tiež predsedom slovenskej delegácie pri parlamentom zhromaždení NATO a predsedom skupiny Slovensko-Poľského priateľstva. Zastával tiež vládne posty štátneho tajomníka ministerstva obrany, neskôr ministra obrany.
Študoval FiF UK odbor politológia, medzinárodné vzťahy (Mgr.), postgraduálne na UCD v Dubline (MEconSc.). Rigoróznu prácu (titul PhDr.) na tému Perspektívy užšej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany členských štátov EÚ, obhájil na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.