Matej Horňák

odborný spolupracovník

Matej Horňák je makroekonóm venujúci sa predovšetkým vývoju a predikciám slovenskej ekonomiky v kontexte globálnych výziev. V minulosti pôsobil ako výskumný asistent na Industriewissenschaftliches Institut vo Viedni, kde sa venoval analýze automobilého priemyslu. Absolvoval niekoľko domácich aj zahraničných stáží v súkromnej sfére, ako aj na niekoľkých ministerstvách. Vyštudoval Hospodársku politiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Mimo práce pôsobí ako poslanec obecného zastupiteľstva.