Tomáš Baranec

analytik

 Tomáš sa vo svojich analytických textoch venuje vývoju v tzv. post-sovietskom priestore, predovšetkým s ohľadom na politicko- historický kontext, možné zdroje napätia a otvorených konfliktov.

Vyštudoval Karlovu univerzitu v Prahe, odbor zameraný na Stredoerópske, Balkánske a Stredoázijské štúdiá. Svoje vedomosti si ďalej rozširoval na Univerzite I. Džvachišviliho v Tbilisi. Viac ako rok strávil na Kaukaze ako terénny výskumník venujúci sa prebiehajúcim konfliktom v regióne.

Na Slovensku o.i. pracoval ako novinár, výskumný pracovník na ministerstve obrany a tiež ako expert pre niektoré mimovládne organizácie.