Protivzdušná obrana sa stáva jedným z kľúčových modernizačných zámerov slovenských ozbrojených síl.

Minulý rok sme v ICE identifikovali protivzdušnú obranu ako jeden z dôležitých prvkov obrany štátu, ktorý je tak trochu na periférii záujmu. Pripravovali sme projekt, ktorý mal povzbudiť záujem o túto problematiku a dostať protivzdušnú a protiraketovú obranu viac do pozornosti obranných plánovačov. Predpokladali sme, že to ani nebude 
Myslelil sme, že bude treba povzbudiť záujem o túto oblasť a že to nebude ani tak urgentná úloha pre túto vládu, ale azda až pre tie ďalšie.

Protivzdušná a protiraketová obrana sa však, po ruskej invázii na Ukrajinu, stala urgentnou témou. Slovensko sa cez noc stalo štátom, za hranicami ktorého zúri vojna. Riziko úmyselného, alebo aj neúmyselného prevalenia konfliktu poza hranice je väčšie ako si myslíme. Protivzdušná / protiraketová obrana sa tak stáva kľúčovým obranným prvkom štátov na okraji obranného zoskupenia NATO.  

Slovensko potrebuje účinnú ochranu voči prienikom zo vzduchu, čo býva jedným z prvých etáp nepriateľských aktivít. Stále väčšiu naliehavosť v tejto súvislsoti získava aj protidronová ochrana. Ako zabezpečiť efektívnu protivzdušnú obranu Slovenskej republiky v súčasnej situácii, aké sú trendy aj aké sú rozpočtové obmedzenia?

Institut for Central Europe(ICE) zorganizoval expertný okrúhly stôl za účasti zodpovedných predstaviteľov ministerstva obrany, generálneho štábu, vzdušných síl, ale aj expertov z ministerstva financií, zástupcov odbornej verejnosti, ako aj výrobcov príslušnej techniky.

Podujatie svojim príhovorom otvoril štátny tajomník ministerstva obrany p. Marian Majer.

Výsledkom projektu, ktorý podporilo aj Ministerstvo obrany SR bude, okrem poukázania na urgentnosť riešenia problematiky, aj sumarizujúci dokument, ktorý poukáže na možnosti aj trendy v oblasti efektívneho zabezpečenia protivzdušnej obrany. Táto totiž predstavuje významnú nákladovú položku pre verejné financie. Verejná, odborná diskusia musí byť preto nevyhnutnou súčasťou procesov obranného plánovania.

https://www.teraz.sk/slovensko/experti-hodnotili-moznosti-posilnenia-p/643054-clanok.html