Slovenské inovačné centrum pre obranné a bezpečnostné technológie

1.3.2023 – 31.12.2023

 

 

Projekt sa zameriava na posúdenie možnosti a formuláciu odporúčaní pre vytvorenie prvého Slovenského inovačného klastra pre obranu a bezpečnosť. Ten by mal slúžiť ako platforma na koordináciu a podporu základného a aplikovaného výskumu a jeho efektívneho prepojenia a využitie vo výrobe a akvizícii obranných systémov.