ICE Active

Výtupy a informácie z činnosti
Inštitútu, správy, aktuálne a realizované projekty a štúdie, ako aj ich výsledky:
ICE Active

ICE Active: Prevencia pre politikov stále nie je dostatočne atraktívnou témou

Vo štvrtok 22. júla sa v Prahe uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Ekonomika prevence. Hlavný organizátor konferencie, Zdravotnický den...