Slovensko – ukrajinské fórum 🇸🇰🇺🇦 / Dni Charkova v Košiciach

Košice, 13.-14. marec 2024

Azda nie je dnes dôležitejšej a komplexnejšej témy ako sú otázky spojené s dianím u nášho suseda. Hoci vojna kruto poznačila akýkoľvek podtext diskusie o spolupráci, v súvislosti s nádejou európskej perspektívy sa otvárajú možnosti, o ktorých by ešte pred 3 rokmi málokto uvažoval.

Spolupráca medzi samosprávami v otázke obnovy a transformácie energetiky, ako aj v oblasti technologických inovácií so zameraním na letectvo a vesmír sú možno neobvyklými, ale o to zaujímavejšími témami, ktorým sa venujeme.

Slovensko – ukrajinské fórum ICE spoluorganizuje v rámci širšieho projektu spolu s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., a Oddelením medzinárodnej spolupráce Charkovského mestského úradu.

Sme radi, že pozvanie prijali diplomati, politici, zástupcovia vlád, univerzít i podnikateľov z oboch krajín, ako aj výkonný podpredseda EK M. Šefčovič (online) a veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine K. Mathernová.

Veríme, že podobné diskusie napomáhajú nielen lepšiemu porozumeniu, ale aj identifikovaniu potenciálu pre spoluprácu, ktorý je aj napriek vojne mimoriadne vysoký a v prípade jeho využitia pre Slovensko aj Ukrajinu bude znamenať silný rozvojový impulz.

#slovakia #ukraine #forum #europskaunia #eu #inovations

      

2. národná klastrová konferencia

Trnava, 11.-12. marec 2024

ICE sa zúčastnil na 2. národnej klastrovej konferencii, ktorá privítala takmer 40 klastrových organizácií z rôznych odvetví zo Slovenska. Prezentovali sme náš projekt „Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť“ na ktorom sme minulý rok pracovali. Projekt bol podporovaný z dotačného programu Ministerstva obrany SR s cieľom zmapovať podmienky a možnosti vzniku prvého inovačného klastra v oblasti obrany na Slovensku. Medzinárodná prax ukazuje, že vytváranie klastrov je čoraz viac využívanou formou zintenzívnenia spolupráce medzi akademickou sférou, priemyslom a štátnymi inštitúciami v rámci obranného inovačného ekosystému danej krajiny. Zástupcovia ďalších klastrových organizácií a zahraničná delegácia z Južnej Kórey sa zaujímali o nový a inovatívny prístup a projekt ICE z hľadiska posilnenia tzv. kultúry spolupráce aj v obrannom inovačnom ekosystéme na Slovensku. Poukázali sme aj na makroekonomické prínosy založenia klastra v oblasti obrany a bezpečnosti. Z dát vyplýva, že investície do obranného sektora sa oplatí realizovať aj z makroekonomického hľadiska z dôvodu multiplikácie významných prínosov pre ostatné odvetvia a prinášania financií do HPD štátu. O tom, ako aj o ďalších iných veciach sme diskutovali. Ďakujeme Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre za pozvanie.