Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť

2.2.2023 – 30.11.2023

 

 

Medzinárodná spolupráca je predpokladom technologického rozvoja a poskytuje externé know-how, ktoré možno využiť na posilnenie a zlepšenie inovačnej kapacity krajiny. ICE uznáva pridanú hodnotu takéhoto prístupu založeného na spolupráci. V rámci svojho projektu “Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť”, ktorého cieľom je zmapovať a posúdiť najvhodnejšiu stratégiu pre vytvorenie obranného klastra na Slovensku, sa zástupcovia ICE stretli so zástupcami krajín a organizácií, ktorých geografická blízkosť, charakteristika a štrukturálne usporiadanie sú podobné Slovensku a ktorých excelentnosť v oblasti zakladania a riadenia klastrov je nespochybniteľná. Osobitná pozornosť bola venovaná 3 krajinám vrátane Estónska, Českej republiky a Maďarska. Estónsko je jedným z popredných inovátorov v oblasti obrany vrátane technológií dvojakého použitia. Zástupcovia ICE sa stretli so zástupcami estónskeho obranného klastra, mimovládnej organizácie, ktorá pomáha zvyšovať inovačný potenciál moderného obranného priemyslu, ako aj hospodárstva ako celku.

Projekt „Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť“ na preskúmanie možností založenia a prevádzkovania je podporený MO SR.

ČÍTAJ VIAC:

https://iceoz.sk/slovensky-inovacny-klaster-pre-obranu-a-bezpecnost/ 

https://iceoz.sk/odborne-sympozium-slovensky-inovacny-klaster-pre-obranu-a-bezpecnost/

Manažment životného cyklu vojenskej techniky

1.7.2023 – 31.12.2023

 

 

“Obstarávanie vojenskej techniky predstavuje nielen potenciálne vylepšenie obranných spôsobilostí, ale poväčšine tiež významnú záťaž na rozpočet ministerstva obrany a verejné financie ako celok. Pri posudzovaní ceny sa verejnosť obvykle stretne len s tzv. obstarávacou cenou techniky, ktorá často nezohľadňuje celkový životný cyklus zahrňujúci servis, logistiku, výcvik, ale aj náklady na samotné vyraďovanie techniky z užívania ozbrojených síl. Takýto komplexný pohľad potom ukazuje oveľa realistickejší pohľad na požiadavky z verejných zdrojov. Je preto nevyhnutnosťou, aby sa komplexný proces posudzovania a obstarania novej vojenskej techniky riešil cez optiku sledovania všetkých nákladov, ktoré nám môžu poskytnúť oveľa správnejšie/presnejšie vnímanie celkových potrebných nákladov.

Projekt „Manažment životného cyklu vojenskej techniky“ sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva obrany SR a spoločnosti Rheinmetall MAN. “

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/manazment-zivotneho-cyklu-vojenskej-techniky/